Doisy & Dam巧克力包装设计

创意机构:Shut Up

 


Shut Up为巧克力品牌Doisy & Dam提供的包装设计。


 

包装插图使用抽象几何绘画,色彩明亮鲜艳,文字版式整齐有规矩,整体视觉效果非常年轻有活力。在不同口味分类上,这款包装使用食材固有色来区分,几何图形的配图虽然抽象,但也是根据不同食材的形态、味觉感受等各种元素组成。


Doisy & Dam 1.jpg


Doisy & Dam 2.jpg


Doisy & Dam 3.jpg


Doisy & Dam 4.jpg


Doisy & Dam 5.jpg


Doisy & Dam 6.jpg


Doisy & Dam 7.jpg