Amabrush入门套装包装设计

设计:Process AG客户:Amabrush包装内容:牙刷设计概念 - 展示产品,技术意义和简约设计的图形设计概念,强调医疗外观,重申产品的强大测试和优势。


在开发Amabrush牙刷的初始定制包装时存在许多挑战。其中之一是教育消费者在休眠行业中使用新产品和新技术。第二个挑战是设计看起来“医疗”的包装,同时保持整个品牌的外观和感觉。


Amabrush (0).png


Amabrush (1).jpg


Amabrush (2).jpg


Amabrush (3).jpg


Amabrush (4).jpg


Amabrush (5).jpgAmabrush (6).jpg


Amabrush (7).jpg


Amabrush (8).jpg


Amabrush (9).jpg


Amabrush (10).jpg